Praksis

 

Den fineste opgave for psykologer er at bidrage til positiv forandring i menneskers hverdag. Derfor tager al psykologisk intervention afsæt i det konkrete, levede liv. Det gælder i samtalen, supervision og organisatorisk udvikling. Ønsket om forandring er styrende for interventionen. Den henter sin drivkraft i overbevisningen om, at vi som mennesker har ressourcer til at skabe den forandring. Det handler om at blive styrket til og i at gøre noget anderledes – sammen med andre. Praksis - det konkrete, levede liv - trækkes gennem fortællingen ind i det psykologiske rum. Det er i praksis, vi begynder og her hver enkelt fortsætter.


Psykolog


Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Arbejder både som klinisk psykolog, hvor klientens private liv er i centrum og som organisationspsykolog med udvikling af medarbejderens professionelle liv i organisationen. Dette kvalificerer til at løse opgaver, hvor organisatoriske udfordringer væves sammen med individuelle forudsætninger. For at sikre kvalitet og fortsat kompetenceudvikling modtages løbende supervision af autoriserede psykologer.
Partnere


PraksisPsykolog er associeret partner med thorups kontor. Vi løser i fællesskab opgaver indenfor ledelsesrådgivning, rekruttering og sparring.